Johan Arnfinn holdt to meget interessante foredrag for lydhøre deltakere.

Om å leve med dystoni — før og nå

Joff med nært og personlig innlegg i Ålesund.

NDF Nordvest gjennomførte helgen 13. november et medlemsmøte i Ålesund.

Om lag 20 personer fra Nordfjord i sør til Nord-Møre i nord møttes til et heldagsprogram lørdag etterfulgt av en julebuffet på Quality Hotel Ålesund.

Leder i lokallaget Johan Arnfinn Warvik — blant venner Joff — holdt to meget interessante foredrag og innledninger. Warvik som også er leder Norsk Dystoniforening, ga en orientering om foreningens aktiviteter. Han snakket deretter fra et nært og personlig ståsted om hvordan det er å leve med dystoni — før og nå.

Undertegnende holdt et innlegg om NDFs lokallagsaktviteter og la opp til en diskusjon om veien videre for lokallagene. Egen erfaring med dyp hjernestimulering (DBS) sto også på programmet.

På kvelden var vi samlet til en nydelig julebuffet og et trivelig samvær. Det var hyggelig å bli kjent med nye mennesker og treffe gamle kjente.

Personlig vil jeg takke for invitasjonen og ønsker alle en riktig god førjulstid.

Bildene er dels tatt av Johan Arnfinn og dels av meg.
John Berget