Orientering fra styret

Hele styret i NDF er preget av koronasituasjonen. Ikke enkelt dette å takle utfordringene med overgang til bare digital kontakt når vi skal danne et nytt sammensatt styre. Årsmøtedokumentene ble utsendt til alle påmeldte til årsmøte og enstemmig godkjent. Det nye styret er dermed valgt og vi består av følgende:

Johan Arnfinn Warvik, leder, Sissel Buskerud, nestleder/ økonomiansvarlig, Line Mathisen, lokallagsansvarlig, Inger Johanne Nilsen, sekretær, Anita Sundbakken, konferanseansvarlig og likepersonsansvarlig, Vidar Harry Bjørkli, ansvarlig for nettsider, Facebook og Dystoni Nytt, Vigdis Dalberg Viken, økonomi (gradvis overta etter Sissel), varamedlem Rolf Villanger, kontakttelefon, (varamedlem Reidun Ulvin måtte trekke seg.) Merete Avery ville fortsette som redaktør for Dystoni Nytt.

Vi hadde vårt konstituerende møte digitalt ved hjelp av Zoom. Alle oppgaver ble fordelt uten noen problemer. Alle hadde tenkt igjennom og vi følte at oppgavene til hver enkelt ville passe godt inn i det de ønsket å jobbe med. Med en slik positiv innstilling til oppgavene håper vi at med en felles innsats etter hvert kan være med å gjøre en forskjell for våre medlemmer. Geografisk fordeling har vi prøvd, men helt enkelt er ikke det.  I perioder viser det seg litt mer utfordrende å finne villige kandidater som samsvarer helt med geografien vår. Vi vil uansett alle arbeide for et felles beste uansett hvor i landet dere holder til. Under de omstendighetene som nå rår så vil det ta litt lengre tid før vi får alt opp å gå, men vi har fastlagt et vanlig styremøte 17. juni på Gardermoen Airport Hotel. Vi krysser fingre og tær for at situasjonen holder seg noenlunde stabil og at vi får gjennomført dette. Den digitale løsningen kan erstatte noe, men for å finne frem den gode samarbeidsånden og fellesskapsfølelsen må vi i hvert fall en gang møtes fysisk. Hva som blir løsningen utover året får vi ta stilling til etter hvert. Likepersonsmøtet (høstmøtet) som er planlagt til 17. oktober på Lillehammer satser vi på å arrangere som planlagt. NDF Innlandet står som vertskap og invitasjon kommer i neste medlemsblad. Hold av datoen!!

Vi håper de aller fleste har fått sin behandling ved sykehusene innenfor akseptable tidsrammer. Tross alt så har vi vel så langt vært ganske heldige her i landet. 

Etter hvert som vi får teamet vårt i full gang vil vi komme med nyheter fortløpende både på våre Nettsider og Facebook og et medlemsblad kommer også, om kanskje noe redusert.

Ta godt vare på hverandre og ha en fin sommer til vi møtes. Det kan vi plutselig gjøre.

Hilsen Johan Arnfinn Warvik (til høyre på bildet, sammen med Sissel Buskerud og Vidar Bjørkli)