SAMARBEID: Gjennom samarbeidet med Boston Scientific kan Norsk Dystoniforenings medlemmer få førstehånds kjennskap til DBS-operasjoner og alt det innebærer.

Samarbeid med Boston Scientific

Boston Scientific, et av verdens største selskaper innenfor helseutstyr-industrien, er interessert i et samarbeid med Norsk Dystoniforening. Boston er blant annet produsent og leverandør av implantater for DBS.

Leder Johan Arnfinn Warvik sier at han for en tid siden ble kontaktet av Anna Passmore, som er senior product manager, DBS, i Boston Scientific. Hun har kontor i Hemel Hempsted, som er en by i Stor-Londons byområde.

– Henvendelsen ble fulgt opp med et meget interessant digitalt møte hvor Sissel (Buskerud) og jeg deltok, forteller Johan Arnfinn.

Ny standard

I møtet presenterte Anna Passmore og hennes kolleger nærmere hva Boston Scientific står for. Det er altså snakk om et av verdens største og mest innovative selskaper innenfor medisinsk helse-utstyr. Selskapet omsetter for 10,7 milliarder dollar årlig, og bruker hvert år rundt 1 milliard dollar på forskning og utvikling. Innenfor DBS — deep brain stimulation — har selskapet satt en ny standard ved å utvikle en teknologi som gir målrettet stimulering for pasienter med dystoni, Parkinson’s og essensiell tremor.

Ifølge Anna Passmore ser Boston Scientific et samarbeid med Norsk Dystoniforening som meget verdifullt for å sikre at foreningas medlemmer får all den informasjon de fortjener om DBS. De tilbyr seg blant å arrangere kurs både for styret og medlemmer, kurs som vil gi et dypdykk i hva DBS egentlig innebærer, og de tilbyr brosjyremateriell.

Positiv til samarbeid

– Vi behandlet henvendelsen fra Boston Scientific på siste styremøte, og styret stiller seg enstemmig positiv til et samarbeid. For oss er dette kjempebra. Først og fremst kan et samarbeid tilføre oss inngående kunnskap om hvilke muligheter som ligger i DBS. Vi håper også Boston Scientific kan bli med som sponsor for arbeidet vi gjør, sier Johan Arnfinn.

Styret legger opp til et møte med Boston Scientific i slutten av mars. Johan Arnfinn håper det kan bli et fysisk møte, siden det gjør det lettere å få en dialog.

Han er glad for initiativet fra helseutstyrs-giganten.

– Fra vår side har vi lenge lett etter muligheter for å komme i kontakt med Boston Scientific. At de i stedet tar kontakt med oss, gjør det mye lettere, sier Johan Arnfinn.

Boston Scientific vil også i løpet av første kvartal i år lansere en norsk nettside. Her er link til selskapets engelske nettside:

www.brain-stimulation.co.uk

Se også selskapets norske brosjyre om DBS som vedlegg under denne artikkelen.

Tekst: Vidar Bjørkli