Johanna Blom er fysioterapeut ved nevrologisk avdeling ved Universitetssykehuset i Malmø. Hun regnes som en av Europas fremste på feltet og har undervist i behandling av dystoni i flere europeiske land.

Spennende webløsning for fysioterapi

Fysioterapeut Johanna Blom og Dystonia Europe har utviklet en spennende digital øvelses bank for fysioterapeuter og dystoni pasienter. Høsten 2022 planlegges lansering i Norge og Europa.

Svenske Johanna Blom som var sentral i Norsk Dystoniforenings store fysioterapiprosjekt for noen år siden, presenterte sin «Dystonia Physio Exercice Hub» under årsmøtet til Svensk dystoniforening lørdag 19. mars. Blom har sammen med sine samarbeidspartnere utviklet, beskrevet og illustrert 115 øvelser beregnet på pasienter med cervikal dystoni (nakkedystoni).

På svensk allerede

Den digitale løsningen ble lansert i Sverige i november i fjor. Til høsten er planen å lansere programmet i Europa – på fem nye språk. Det er usikkert om den kommer på norsk siden det forventes at norske fysioterapeuter og brukere kan forstå og bruke den svenske eller den engelske versjonen.

Blom fortalte under sitt foredrag at det allerede er 40-50 svenske fysioterapeuter som har registret seg som brukere. Det er Blom selv som gir terapeutene tilgang.

Gratis bruk

Via den digitale løsningen skal terapeutene kunne lage et skreddersydd øvelsesprogram for sine pasienter. Øvelsesprogrammet skal brukes av pasientene som hjemmeøvelser. Øvelsesprogrammet kan lastes ned og printes ut om ønskelig.

Blom fortalte om stor internasjonal interesse for løsningen allerede.

– Jeg har allerede fått noen forespørsel fra norske fysioterapeuter om å få ta det i bruk, men jeg avventer tilgangen litt, sa Blom til undertegnede.

All tilgang skal være gratis for både terapeuter og pasienter.

– Plattformen erstatter ikke et besøk hos fysioterapeuten. Hver enkelt pasient må undersøkelses grundig først før den kan lages et individuelt treningsprogram ved hjelp av programmet, sier Blom.

Under utvikling

Johanna Blom er fysioterapeut ved nevrologisk avdeling ved Universitetssykehuset i Malmø. Hun regnes som en av Europas fremste på feltet og har undervist i behandling av dystoni i flere europeiske land.

Blom er selv prosjekteier av «Dystonia Physio Exercice Hub», mens det er Dystonia Europe som forvalter plattformen. IT-ekspert Eelco Uytterhoeven i Dystonia Europe har laget den tekniske løsningen. The Boston Scientific Foundation Europe har finansiert arbeidet så langt.

Programmet er fortsatt under utvikling. Blom ser for seg at samarbeide med flere eksperter på dystoni for å utvikle øvelsesbanken ytterligere.

Dystonia Physio Exercise HUB – A Digital Platform with Exercises for Cervical Dystonia

Skrevet av John Berget