Samlet til årets siste møte. Fra venstre Johan Arnfinn Warvik, Anita Sundbakken, Vigdis Dalberg Viken, Sissel Buskerud, Rolf Villanger og Jon Berget.

Styremøte på Olavsgård

Styret har onsdag 24. til fredag 26. desember vært samlet på Quality Hotell Olavsgård til årets siste møte.

Det har vært et utvidet møte for å ta i bruk Styreweb og bli kjent med systemene og mulighetene.

Vi har også jobbet oss igjennom budsjett for 2022 og fått lagt alt inn i det nye styringsverktøyet.

Et optimistisk styre med god tro på et bedre år for foreningen i 2022.
Hilsen Joff — Johan Arnfinn Warvik