Johan Arnfinn overrekker blomster til Heidi som takk for innsatsen i styret. Rundt bordet bak sitter t.v. John Berget, Vigdis Viken, Line Mathiesen og til høyre Anita Sundbakken og Inger Johanne Nilsen (bakerst)

Blomster og ære

Avgåtte styremedlemmer satt pris på i Stavanger.

Her får Heidi Tvetun Strand overrakt blomster fra leder Johan Arnfinn som takk for innsatsen i styret i Norsk Dystoniforening gjennom to år.

Det skjedde under en hyggelig sammenkomst og middag på Hotel Victoria i Stavanger lørdag 4. september hvor styret hadde møte.

Møtet var blant annet lagt til Stavanger nettopp for å få anledning til å takke både Heidi og Tove (Nilsen) fysisk for innsatsen, noe pandemien har skapt hindringer for tidligere. En digital takk blir nemlig ikke det samme.

Begge gikk ut av styret ved årsmøtet i 2020. Tove Nilsen fra Tananger forlot styret etter fire års aktiv innsats hvor hun var konferanseansvarlig og hadde ansvaret for nettsidene. I tillegg var hun styrets store muntrasjonsråd. Dessverre ble hun fraskåret til å komme til Hotel Victoria denne lørdagen.

Vi hadde også med oss Inger Johanne Nilsen fra Alta og Line Mathiesen fra Tromsø på middagen. De gikk ut av styret i vår etter fire års innsats, og hadde lyst til å være med på avskjeden med sine styrekolleger og venner gjennom så mange år.