Hva er likepersonsarbeid?

Norsk Dystoniforenings formål er å være en støtte for medlemmer som har dystoni.

«Likepersonsarbeid kan defineres som ei samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, det vil si samme livssituasjon, og hvor selve samhandlinga har som mål å være til hjelp, gi støtte eller veiledning partene i mellom.
Ønsket er at ved hjelp av likepersonskontakt og profesjonell hjelp, vil mottakeren oppleve en bedret livskvalitet. Likepersonsarbeid er en organisert samhandling, og eies av brukernes egne organisasjoner».

(Hentet fra FFO ”Likepersonsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner» 2005).