VÆR VARSOM PLAKAT

Likepersoner ønsker å opptre varsomt. Når vi blir kontaktet, skal vi opptre etter følgende punkter:

  • Vi er likepersoner
  • Vi er ikke medisinske fagpersoner
  • Vi skal være medmennesker
  • Være lyttende
  • Sette grenser
  • Vi skal undersøke informasjon og gi tilbakemelding.
  • Henvise til fagpersoner ved medisinske spørsmål
  • Vi tar ikke kontakt med pårørende
  • Når vi opplever at noen er i en krise og for eksempel truer med å avslutte sitte eget liv, skal vi anbefale vedkommende å kontakt Mental Helse, på telefon 116123. Dersom vi opplever at vedkommende ikke er i stand til å kontakte Mental Helse, skal vi kontakte politiet