Norsk Dystoniforenings likepersoner

Liste over likepersoner publiseres i medlemsbladet Dystoni Nytt.

Dersom du ikke får tilstrekkelig hjelp via vår kontakttelefon  928 07 822 vil du bli kontaktet av en likeperson som har god kunnskap og erfaring om den type dystoni du er rammet av.