Behandling

Årsaken til hvorfor dystoni oppstår er fortsatt ikke kjent. 

Av denne grunn mangler det fortsatt behandling mot den underliggende årsaken til sykdommen. Fokus er derfor på symptombehandling, rettet mot å lindre problemene og gi en bedre hverdag.