Generalisert dystoni

Generalisert dystoni er en invalidiserende dystoni, hvor muskler i det meste av kroppen er rammet.

Kilde: «Dystoni en bevegelsesforstyrrelse» utgift av Norsk Dystoniforening 2009, medisinsk kvalitetssikret av Dr. Prof. Emilia Kerty.

Kjennetegn
Sykdommen kjennetegnes ved vridende og dreiende kroppsbevegelser og blir derfor også kalt «deformerende muskeldystoni» eller «torsjonsdystoni» (torsjon = vridning). Ved generalisert dystoni kan en ha problemer med å stå eller bevege seg. Generalisert dystoni oppstår i barndommen, eller i tidlige ungdomsår.

Du kan lese mer om de ulike generaliserte dystoniene på s 27 i «Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved dystoni. Anbefalinger fra Nasjonal Kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser». Veilederen finner du i sin helhet her.