Psykogen dystoni

Psykogen dystoni er en lidelse hvor symptomene på dystoni er sekundære og skyldes psykologiske forstyrrelser.

Kilde: Dystonia Medical Research Foudation, oversatt av Anniken Hagen

Symptomer
I de fleste tilfeller er prosessen helt ubevisst. De dystoniske symptomene på psykogen dystoni kan likne symptomene på den vanlige organiske dystonien.

I de fleste tilfeller er det bare en erfaren ekspert innen bevegelsesforstyrrelser som kan identifisere den subtile aspekteret ved et individs historie og fysisk undersøkelse som støtter en psykisk årsak til symptomene.

Tilstanden kan berøre alle normale daglige aktiviteter, samt evnen til å ivareta seg selv. Noen tilfeller av psykogen dystoni blir kroniske eller vedvarende som varer i mange år.

Årsak
Psykogen dystoni er ansett som en form for «konvertering lidelse.» Med dette mener vi at psykologisk / psykiatrisk dysfunksjon fører til fysiske tegn og symptomer. Nøyaktig hvordan og hvorfor dette skjer er ikke godt forstått. Det blir stadig mer anerkjent at forstyrrelser i hjernens funksjon ligger til grunn for forekomst av nevrologiske konvertering symptomer.

Den underliggende psykiatriske forstyrrelse varierer fra pasient til pasient. Depresjon og angst er blitt funnet å være vanlig i slike pasienter, og mange av disse pasientene har mer enn en primær psykiatrisk problem samt ytterligere underliggende personlighetsforstyrrelser. Bestemmelse av tilstedeværelse og art av disse problemene er også noen ganger vanskelig.

Diagnostisering
Det kan være svært vanskelig å stille diagnosen psykogen dystoni. Mange mennesker blir feildiagnostisert med psykiatrisk sykdom. Sekundære dystoni og psykogene dystoni, kan ha lignende egenskaper.

Eksperter innen bevegelsesforstyrrelser anerkjenner eksempler på psykogene årsaker for nesten alle typer unormal bevegelse. Tilfeller av psykogen dystoni kan utgjøre mindre enn 3% av alle dystoni pasienter.

Gitt kompleksiteten av diagnosen dystoni generelt, kan diagnosen psykogen dystoni bare gjøres av en lege med lang erfaring innen dystoni og andre unormale bevegelsesforstyrrelser. Det vil være hensiktsmessig å samarbeide med en psykiatrisk ekspert på konvertering lidelser. Pasientene må vurderes flere ganger eller over en lengre periode før en definitiv diagnose av psykogen dystoni kan gjøres. En enkelt psykiatrisk intervju er ikke tilstrekkelig til å demonstrere den underliggende psykiatrisk dysfunksjonen. Funksjonshemming og fysiske forstyrrelser forårsaket av dystoni kan resultere i psykiatrisk dysfunksjon som depresjon. Andre årsaker til dystoni må vurderes og hensiktsmessig utelukkes ved hjelp av en rekke undersøkelser.

Behandling
Det er viktig at psykogen dystoni er diagnostisert riktig da disse pasientene krever behandling rettet mot de underliggende og utløsende psykiske problemer, snarere enn til de dystoniske bevegelsesforstyrrelsene. Det er ingen medikamenter som har spesifikk indikasjon for psykogen dystoni. Man bør behandle den underliggende psykiatriske lidelsen (f.esk depresjon, agst, somatisering) ved bruk av psykiatriske rutiner og evt medisiner.
Det er et klart behov for mer forskning rettet mot å utforme bedre og mer nøyaktige metoder for diagnose og etablere mer effektive retningslinjer for behandling og metoder.