Vedtekter for NDF

Vedtekter for Norsk Dystoniforening. Etter revisjon (13) vedtatt av årsmøtet den 12.03.2017.

Vedtektene for Norsk Dystoniforening finner du i sin helhet her.

 

Handlings- og strategiplan for Norsk Dystoniforening

Strategiplan

Strategiplanen for  Norsk Dystoniforening i perioden 2020 – 2025 , kan du lese i sin helhet her.

Handlingsplan

Handlingsplanen for Norsk Dystoniforening for 2019 finner du her

Årsberetning

Norsk Dystoniforening sin årsberetning beskriver aktivitetene i løpet av et år.

Årsberetningen for 2022 kan du lese i sin helhet her.

Årsberetningen for 2021 kan du lese i sin helhet her.

Årsberetningen for 2020 kan du lese i sin helhet her.

Årsberetningen for 2019 kan du lese i sin helhet her.

Årsberetningen for 2018 kan du lese i sin helhet her.

Årsberetningen for 2017 kan du lese i sin helhet her.

Årsberetningen for 2016 kan du lese i sin helhet her.

Årsberetningen for 2015 kan du lese i sin helhet her.

Årsberetningen for 2014 kan du lese i sin helhet her.

Årsberetningen for 2013 kan du lese i sin helhet her.

Likeperson og årsmøte

Norsk Dystoniforening arrangerer 2 likepersonmøter i løpet av året. I tillegg arrangerer lokallagene to møter.

Invitasjon  finner du i Dystoni Nytt. Medlemsavgiften må være betalt for å delta på likepersonmøte. I forbindelse med vårens møte avholdes årsmøte.

For å delta på møtene, må medlemsavgiften for inneværende år være betalt. Du kan velge mellom enkelt medlemskap og familiemedlemskap. Ved familiemedlemskap kreves det at medlemmene har samme registrerte bostedsadresse og navn og fødselsdato må oppgis ved innmelding. Melder du deg inn etter 1.9. er det halv pris.

Foreningen tilbyr reisetilskudd for våre medlemmer ved deltakelse på likepersonmøter.Se i menyen til venstre og klikk på «reisetilskudd» for å lese mer.

Innkalling til årsmøte:
Innkalling til årsmøtet publiseres i medlemsbladet Dystoni Nytt, på nettsidene våre og andre sosiale media.

Sakspapirer sendes til alle som er påmeldt i forkant av årsmøte.

 

Reisetilskudd

Gjeldende regler for tilskudd til reiseutgifter i forbindelse med medlemsmøte/årsmøte.

Norsk Dystoniforening støtter sine medlemmer med et avgrenset beløp til reiseutgiftene ved deltakelse på likepersonmøtene. Det forutsettes at billigste reisemåte velges.

Følgende satser gjelder:

Egenandel kr. 750,- for overnatting  likepersonmøter.  NB Påmeldingen er ikke gjeldende før egenandel er betalt. 

Reisetilskudd er basert på geografisk bosted i forhold til hvor i landet likepersonmøtene arrangeres.

Når likepersonmøtet arrangeres i Sør-Norge og Midt-Norge:

Medlemmer bosatt i Sør-Norge og Midt-Norge får reisetilskudd inntil kr. 900 –

Medlemmer bosatt i Nord-Norge får reisetilskudd inntil kr. 1800,-

Når likepersonmøtene arrangeres i Nord-Norge:

Medlemmer bosatt i Sør-Norge og Midt-Norge får reisetilskudd inntil kr. 1800,-

Medlemmer bosatt i Nord-Norge får reisetilskudd inntil kr. 900,-

Bruk av bil:
For bruk av egen bil regnes kr. 3,50 per kilometer i kjøregodtgjørelse.

Reiseregningen i forbindelse med likepersonmøtene deles ut på møtet og må returneres senest 14 dager etter møtet.

NDF info

Norsk Dystoniforening (NDF) er en frivillig pasientforening for personer som er rammet av dystoni, og deres pårørende. Foreningen er landsdekkende og ble formelt stiftet i 1993. Per dags dato består foreningen av 637 medlemmer.

Vi har som mål:
• Å være et støttende nettverk for mennesker med dystoni
• Å være opplysende om rettigheter rundt sykdommen
• Å arbeide for et felles beste for alle med diagnosen dystoni
• Å gi medlemmer og andre interesserte informasjon om behandlingstilbud og medisinske fremskritt
• Å spre kunnskap om dystoni i samfunnet generelt, parallelt med et europeisk samarbeid med tilsvarende foreninger i andre land

Lokallag:
Norsk dystoniforening har totalt 7 lokallag:

NDF Agder og Omegn

NDF Bergen og Omegn

NDF Innlandet og omegn

NDF Nordvest og Omegn

NDF Oslo og omegn

NDF Rogaland og omegn

NDF Nord og omegn

 

Medlemskap i paraplyorganisasjoner:
NDF er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Dystonia Europe (DE).

Kontakt oss:
Pasienter og pårørende kan opprette kontakt med foreningen via vår kontakttelefon (+47) 928 07 822 eller på e-post kontakt@dystoni.no  Kontakttelefonen er åpen mandag, onsdag og fredag fra kl 16.00-18.00.

Økonomi:
Foreningen er godkjent, og støttes økonomisk av Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet (BUF).  Øvrig økonomi består av medlemskontingenter. 

Organisasjonsnr:
Foreningens organisasjonsnr i Enhetsregisteret er 980 202 453. 

Styret:
Foreningen ledes av et styre. Ønsker du å se hvem vi er, eller kontakte oss, finner du nødvendig informasjon her.

Medlemsblad:
Medlemsbladet Dystoni Nytt kommer ut to ganger i året, juni og desember.

Medlemskontingent:
Enkeltmedlem 250,-
Familie (2 stk) 300,
Familiemedlem (ut over 2 stk) 50,-
Når det gjelder familemedlemskap, krever BUFdir. at familiemedlemskap er forbeholdt samme husstand.

Medlemskontingenten gjelder for ett kalender år. Alle private kan tegne medlemskap i Norsk Dystoniforening. Kontingenten kan betales til vår bankkonto 2050.01.43348.

Medlemsmøter (likepersonsmøter):
Norsk Dystoniforening arrangerer likepersonmøter  to ganger i året. Møtene blir arrangert i de ulike landsdelene.

Bli med å påvirke foreningens arbeid:
Styret ønsker best mulig kontakt med våre medlemmer,  så vi sammen kan bygge en forening etter medlemmenes ønsker.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.