Styret vil samles som planlagt på hotell Olavsgård fredag 11. juni. Men selve årsmøtet må på grunn av smittesituasjonen og reglene som gjelder gjennomføres ved streaming. Dette skjermbildet av styret ble tatt på siste styremøte på Zoom i begynnelsen av mai. Fra venstre øverst Johann Arnfinn Warvik, Vidar Bjørkli, Vigdis Viken, Inger Johanne Nilsen, Rolf Vollanger, Anita Sundbakken og Sissel Buskerud. Line Mathiesen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Årsmøte 2021 streames

Da har vi endelig fått klarlagt betingelsene for å kunne gjennomføre Norsk Dystoniforenings planlagte likepersonsmøte og årsmøte.

Med den smittesituasjonen vi har, med spredt smitte over hele landet, og regelverket som hotell Olavsgård i Gjerdrum har å forholde seg til, fører det til at møte på vanlig vis ikke lar seg gjennomføre. Vi må da gjennomføre selve årsmøtet ved streaming.

Hotellet har lov til maks 20 deltakere i en gruppe. Det betyr at styret samles som planlagt fredag 11. juni. Selve årsmøtet gjennomfører vi på lørdag 12. juni mellom klokka 11.00 – 12.00. Lenke hvor den enkelte kopler seg på sendes til de som melder seg på.

Det blir sendt ut info til alle medlemmer på e-post og SMS om gjennomføringen og påmelding.