Svært positivt og lærerikt møte med Boston Scientific. Fra venstre Anna Passmore, Cindy van Lenthe, Erlend Sæter og Johan Arnfinn Warvik (nærmest).

Lærerikt møte om DBS

Nylig fikk styret i Norsk Dystoniforening et dypdykk inn i DBS-ens verden.

DBS — deep brain stimulation eller dyp hjernestimulering. De fleste av oss med dystoni har hørt om det og vet sånn noenlunde hva det dreier seg om. Noen har mer inngående kunnskap, som de som har fått operert inn implantatet i hjernen som skal hjelpe mot ufrivillige muskelbevegelser.

Men utviklinga går fort og kunnskap kan man aldri få nok av. Derfor var det gledelig da Boston Scientific tok seg tid til å gi styret i Norsk Dystoniforening en grundig innføring i siste nytt om denne behandlingsmåten — og dens muligheter og begrensinger. Det skjedde på Hotell Olavsgaard tirsdag 29. mars.

Dele kunnskapen

Helseutstyrsprodusenten Boston Scientific er blant de ledende i verden på DBS, og de ønsker å dele kunnskapene sine slik at det kommer medlemmene i Norsk Dystoniforening til gode. Og det gjorde selskapets representanter på en glimrende måte på Olavsgaard.

Anna Passmore, som er senior product manager DBS og har kontor i London, forklarte, viste power points og svarte på spørsmål. Hun ble assistert av account manager Cindy van Lenthe og field clinic specialist Erlend Sæter som begge jobber for Boston i Norge.

– Lærerikt

Leder Johan Arnfinn Warvik sier møtet ga stort utbytte.

– Det var utrolig lærerikt. Vi fikk en god innføring i denne avanserte teknologien og hvordan DBS-utstyret fungerer — hvilke muligheter og begrensinger behandlingen gir. Slik kunnskap er nyttig å ha som ballast når vi snakker med våre medlemmer, sier Johan Arnfinn.

Etter seansen med Boston hadde Johan Arnfinn og nestleder Sissel Buskerud også møte med Desitin Pharma AS og AbbVie om samarbeid framover.

– Vi håper de kan bidra slik at vi får kurset flere fysioterapeuter om dystoni og behandling av sykdommen, sier Johan Arnfinn som synes samarbeidet med helseutstyrs- og de biofarmasøytiske selskapene er svært verdifullt for NDF.

– Det er et samarbeid som gir positive effekter for og kan bidra til et best mulig liv for dystonipasienter, sier han.

Tekst: Vidar Bjørkli