Disse damene takket i helga ja til å bli det første styret i det nye lokallaget i Trøndelag. Fra venstre Anne-Margareth Hansen, Reidun Ulvin og Mona Reitan.

Lokallag i Trøndelag

Norsk Dystoniforening har endelig fått lokallag i Trøndelag.

– Dette er etterlengtet, sa lokallagsansvarlig John Berget da han lørdag 28. oktober kunne annonsere at Reidun Ulvin, Mona Reitan og Anne-Margareth Hansen har påtatt seg å sitte i det første styret for det nye laget. Reidun har sagt ja til å bli leder.

NDF har lenge hatt som mål å danne et lokallag i Midt-Norge. To ganger tidligere er det gjort forsøk uten at det har lyktes.

– Sporty gjort

Men alle gode ting er tre. I helga har styret i NDF vært samlet i Trondheim. Lørdag var medlemmer fra Trøndelag invitert til felles møte. Det var godt oppmøte, 14 stykker deltok fra lokalt hold.

På fellesmøtet sto blant annet lokallag på programmet. John Berget forhørte seg med flere aktuelle kandidater til styreverv. Reidun Ulvin fra Namsos, som fra før er kontaktperson og likeperson, har tidligere sagt seg villig til å stille opp, og da det i tillegg ble klart at John fikk ja fra Mona Reitan fra Frøya og Anne-Margareth Hansen fra Agdenes var det nye lokallaget i boks.

– På så kort varsel var det veldig sporty gjort å stille opp. Veldig bra også at Reidun påtok seg ledervervet, sier John. Hans bekjentgjørelse ble møtt av applaus i forsamlinga.

Engasjerte damer

Leder Johan Arnfinn Warvik er ikke i tvil om at de tre vil gjøre en god jobb med å skape et tilbud for medlemmene lokalt.

– De er engasjerte damer alle tre, sier han.

Reidun sier en viktig oppgave blir å skape et sosialt tilbud for medlemmene. I tillegg skal det nye laget jobbe opp mot St. Olav og nevrologene der både for å få til et samarbeid og for å tale dystonikernes sak.

Formelt valg neste år

Foreløpig er Reidun, Mona og Anne-Margareth utpekt til vervene. Det formelle valget av dem vil skje på årsmøtet til Norsk Dystoniforening på Olavsgaard i april.

Norsk Dystoniforening har cirka 40 medlemmer i Midt-Norge.

Tekst og foto: Vidar Bjørkli