Norsk Dystoniforening blir representert i det nye nasjonale kunnskap- og kompetansenettverket for bevegelsesforstyrrelser.

NDF med i nettverk

– Veldig bra! sier leder Johan Arnfinn Warvik.

Leder Johan Arnfinn Warvik i Norsk Dystoniforening (NDF) blir representert i det nyopprettede nasjonale nettverket for bevegelsesforstyrrelser —  Nasjonalt kunnskaps- og kompetansenettverk for bevegelsesforstyrrelser.

Omorganisering

Nettverket er opprettet etter omorganiseringen av Norsk Kompetansetjeneste for Bevegelsesforstyrrelser — NKB — i fjor, og består av representanter i form av nevrolog fra alle helseregionene, samt representant fra Norges Parkinsonforbund.

I nettverkets første møte før jul ble det enstemmig vedtatt at Norsk Dystoniforening også er ønsket med. Og denne uka (uke 11) mottok Johan Arnfinn invitasjonen.

Neste møte i det nye nettverket blir avholdt digitalt 5. april, og vil hovedsakelig være et statusmøte for oppdatering av fagsidene i nevroNEL (primært rettet mot nevrologer).

Likeverdige helsetjenester

Norsk Dystoniforening var tidligere med i NKB med to representanter. Omorganiseringen innebærer en endret finansieringsmodell og overføring av ansvaret fra Helsedirektoratet til regionhelseforetakene. Helse Vest skal koordinere aktiviteten i nettverket.

Formål og oppgaver

Formålet med det nye nettverket er å bidra til likeverdige helsetjenester med god kvalitet, og med mål om å redusere variasjon i praksis.

Hovedoppgavene er kompetansespredning gjennom nettverket ved å bistå til at eksisterende og ny kunnskap fra forskning og kvalitetsregistre blir tatt i bruk i alle regioner.

Nettverket skal også bistå eiere og nasjonale helsemyndigheter til å avklare faglige spørsmål.