Dystoni-nytt nr 1/24: Førstesida prydes av et bilde av leder Johan Arnfinn Warvik sammen med Tove Midtbø og mannen Nils Martin Brandvik som holdt hovedforedraget for oss på års- og likepersonsmøtet på Olavsgaard.

Sommernummeret ute

Dystoni-nytt nummer 1 i 2024 er på vei til en postkasse nær deg.

Årets første utgave av medlemsbladet Dystoni-nytt er klart. Bladet er allerede sendt ut elektronisk — som PDF til alle medlemmer. Den trykte utgaven er underveis med fysisk transport.

Av innholdet kan vi nevne at vi byr på fyldig reportasje fra års- og likepersonsmøtet på Olavsgaard i april, med spesiell fokus på Berit Lysaker og Reidun Ulvin som ble valgt til nye lokallagsledere i henholdsvis lokallaget i Oslo og Akershus og i det nystartede laget i Trøndelag.

I foredraget som Tove Midtbø og mannen Nils Martin Brandvik holdt var det mye livsvisdom å plukke opp for oss som lider av kronisk sykdom. Les mer i bladet.

SkanDySpas

Vi har også viet god plass til en reportasje om SkanDySpas. Legene og fysio- og ergoterapeutene som står bak dette unike utdanningstilbudet gjør en innsats som virkelig fortjener oppmerksomhet. Med støtte fra Abbvie, Merz og Ipsen er målsettingen deres å oppkvalifisere sine kolleger til å få spisskompetanse på å behandle oss dystonipasienter på best mulig måte. Vi var så heldig å bli invitert til å overvære en kurssamling ved Drammen sykehus.

Ellers byr vi på portrettintervju med Johan Arnfinn Warvik som er inne i sitt syvende år som leder, og som 21. juni fyller 70 år.

Rehabilitering

Halldis Hillersøy har skrevet om sitt rehabiliteringsopphold på Beitostølen. Her er det mye nyttig informasjon.

Les også om fysioterapikurset som NDF i samarbeid med Merz Therapeutics Nordic arrangerte på Brumunddal. Hele 24 fysioterapeuter var påmeldt. Sentralt i gjennomføringen av kurset sto tre damer som alle er flotte personligheter.

I bladet finner du videre referater og bilder fra møter i lokallagene. Du kan kose deg med dikt og en quiz signert vår ordkunstner Rolf Villanger, pluss mere til!

Vi håper du finner bladet leseverdig.

Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god sommer.