Kurskalender 2015

Trinn 1
27-28 april2015, Arendal
28-29 oktober 2015, Molde  (Trinn 2 arrangeres i Molde januar 2016)

Trinn 2
 14-15 september 2015, Arendal

Kontakt hagen@dystoni.no for mer informasjon om kurset.

Kursavgiften dekkes i sin helhet av Norsk Dystoniforening av midler fra ExtraStiftelsen. Deltakerne dekker eventuelle reiseutgifter/overnatting. Ved deltakelse på trinn 1 forplikter du deg også til å delta på trinn 2.

Trinn 2 arrangeres i  Arendal 14-15 september 2015 og i Molde 25-26 januar 2016. Dersom du av ulike grunner ikke kan delta på trinn to, blir du belastes med en egenandel på 500 kr.