Anita K. Sundbakken, Vigdis Dalberg Viken og Rolf Villanger på årsmøtet og styremøtet.

Årsmøte 2021

Så er årsmøtet til Norsk Dystoniforening blitt avholdt. Det gikk av stabelen på Hotell Olavsgaard 12. juni
På grunn av koronarestriksjonene var det kun styremedlemmene som var fysisk til stede. Planen var å streame møtet til våre medlemmer via You Tube, men det lyktes vi dessverre ikke med. Til det skapte hotellets brannmur trøbbel for signalene.
De som var påmeldt til å følge oss på YouTube ble varslet, og bedt om å komme med eventuelle merknader eller godkjenne tilsendte årsmøtedokumenter. Ingen merknader ble mottatt.
Det nye styret består av:
  • Johan Arnfinn Warvik, leder
  • Sissel Buskerud, nestleder
  • Vigdis Dalberg Viken, kasserer/regnskapsansvarlig
  • Anita Sundbakken, konferanseansvarlig og likepersonansvarli
  • Vidar Bjørkli, ansvar for Nettside og Facebook
  • John Berget, lokallagsansvarlig
  • Rolf Villanger, varamedlem, sekretær og kontakttelefon
  • Valgkomité: Inger Johanne Nilsen og Line Mathiesen

Etter årsmøtet var det konstituerende styremøte. Da konstituering var gjort, startet vi med å planlegge høstens aktiviteter. Sjekk kalenderen for å se hva som skjer.