Oslo universitetssykehus — Rikshospitalet. Foto: Vidar Bjørkli

Bli med på prosjekt!

Oslo universitetssykehus er interessert i å komme i kontakt med deg som har dystoni.

Har du dystoni og bor i bydelene Sagene og Østensjø i Oslo? Da er nevrologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus (OUS) interessert i å ha deg med på samhandlingsprosjektet Nevronet.

Gjennom prosjektet ønsker nevrologisk avdeling å kartlegge din opplevelse av hvilken effekt dagens helsetjeneste har på fysisk og psykisk helse og livskvalitet, samt hvor fornøyd du er med innholdet i oppfølgingen, informasjonen og tilgjengeligheten i helsetjenestene.

En bedre hverdag

Nevrologiske sykdommer representerer samlet en meget stor sykdomsbyrde. Belastningen er stor for den enkelte bruker og eventuelle pårørende og målet med Nevronet er å utforme tjenester som er tilpasset den enkeltes behov og bidra til bedre oppfølging av brukere med kroniske nevrologiske sykdommer.

– Målet er å kunne oppnå mer helhetlige og samkjørte tjenester mellom fagfolkene i bydelene Sagene og Østensjø, spesialistene ved OUS og deg og dine pårørende, uttaler OUS.

Vil ha dystonikere med

OUS har tidligere sendt ut informasjon og innbydelse om å bli med i prosjektet til brukere med dystoni, MS og sjeldne, alvorlige sykdommer (ikke ALS) i de aktuelle bydelene, men savner påmeldinger fra deg med dystoni.

Så det er ingen grunn til å nøle: Ta kontakt med prosjektleder Gry Cecilie Dalby på telefon 414 10 034 og meld din interesse!