dystoni_logo.png

es_logo_rgb.png


"Fysioterapi ved dystoni",- et tre årig pilotprosjekt

Norsk Dystoniforening har fått tildelt økonomiske midler fra Exstrastiftelsen til vårt 3-årige prosjekt.  

Fysikalsk behandling er for de fleste dystonipasienter svært viktig og kan være helt avgjørende for å opprettholde best mulig funksjonsevne. Det er per i dag altfor få pasienter som får et fullverdig fysikalsk behandlingstilbud. 

Målet med prosjektet er å utdanne 60 fysioterapeuter i landet. Bidra til kompetansehevning om sykdommen, samt behandlingstilbud for pasienter med dystoni. Dette er tenkt gjort slik:

 1. Utarbeide kurs med teoretiske og praktiske deler hvor fysioterapeutene senere kan utdanne sine egne. Utarbeide kursmateriell.
 2. Flest mulig med udiagnostisert dystoni får riktig diagnose og behandling.
 3. Gi et best mulig fullverdig behandlingstilbud for pasientgruppen. Dette innebærer både medisinsk og fysikalsk behandling

Målgruppen for prosjektet er pasienter med cervical dystoni (dystoni i nakken) og utvalgte fysioterapeuter. Det er pasientene med dystoni som vil være brukerne av det fysikalske behandlingstilbudet. For å optimalisere og lage et best mulig fysikalsk behandlingstilbud, er det helt nødvendig å kurse fysioterapeuter om sykdommen dystoni og diverse behandlingsmetoder. 

Pengene skal brukes til å frikjøpe nevrologer og fysioterapeuter  for å øke kunnskapen om dystoni.  

Nevrologene som vil bidra i prosjektet er:

 • Nevrolog Jeanette Koht, Drammen sykehus 
 • Nevrolog Inger Marie Skogseid, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Nevrolog Charalampos Tzoulis, Haukeland universitetssykehus

Fysioterapeutene som vil bidra i prosjektet er:

 • Johanna Blom, Skånes Universitetsklinikk, Sverige 
 • Jean Pierre Bleton, Hospital Sainte Anne, Paris Frankrike
 • Anniken Hansen Hagen, leder i Norsk Dystoniforening
dystoni_kalender.jpg
stott_vart_arbeid.jpg
dystoni_facebook.jpg
dystoni_bli_medlem.jpg
stott_norsk_dystoniforening.png
 • Kontakt
 • Bli medlem
 • NDF lokallag

 • Om Dystoni
 • Om foreningen
 • Hjem