27. september 2017, lokallagsmøte NDF Agder og omegn

21. februar 2017, medlemsmøte i NDF Agder og omegn

14. september 2016, medlemsmøte i NDF Agder og omegn

Hva er likepersonsarbeid?

Norsk Dystoniforenings formål er å være en støtte for medlemmer som har dystoni.

Norsk Dystoniforenings formål er å være en støtte for medlemmer som har dystoni.

Norsk Dystoniforenings likepersoner

Liste over likepersoner publiseres i medlemsbladet Dystoni Nytt.

Liste over likepersoner publiseres i medlemsbladet Dystoni Nytt.

VÆR VARSOM PLAKAT

Likepersoner ønsker å opptre varsomt. Når vi blir kontaktet, skal vi opptre etter følgende punkter:

Likepersoner ønsker å opptre varsomt. Når vi blir kontaktet, skal vi opptre etter følgende punkter:

Helsekrav til førerkort

DynstoniaEurope appen er oppdatert

Brosjyrer om dystoni og Norsk Dystoniforening!

Artikler om dystoni i fagtidsskriftet “Fysioterapeuten”

Et av målene i det treårige prosjektet “Fysioterapi ved dystoni”, var å publisere artikler om bevegelsesesforstyrrelsen dystoni. I fysioterapeuten nr. 1, 2017 , er det publisert to artikler om dystoni!

Et av målene i det treårige prosjektet “Fysioterapi ved dystoni”, var å publisere artikler om bevegelsesesforstyrrelsen dystoni. I fysioterapeuten nr. 1, 2017 , er det publisert to artikler om dystoni!

Egenandel for fysioterapi fra 1. januar 2017

Retten til fri fysioterapi fjernes

Konsekvensene etter budsjettforliket er diagnoselisten fjernes og opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering blir stående.

Konsekvensene etter budsjettforliket er diagnoselisten fjernes og opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering blir stående.

MyDystonia, – en digitalisert dagbok

Applikationen MyDystonia er en elektronisk dagbok som er laget  av personer med dystoni, for oss med dystoni.

Applikationen MyDystonia er en elektronisk dagbok som er laget  av personer med dystoni, for oss med dystoni.

Fysioterapiprosjektet -En suksesshistorie for Norsk Dystoniforening

Vellykket markering av «Together Under the Umbrella»

«Together Under the Umbrella»

Ny president i Dystonia Europe

Tidligere leder og styremedlem Merete Haaseth Avery, er Dystonia Europe sin nye president!

Tidligere leder og styremedlem Merete Haaseth Avery, er Dystonia Europe sin nye president!

17-18 oktober blir det høstmøte i Norsk Dystoniforening på Hotel Scandic Neptun i Bergen

Det enkle er ofte det beste!

Være egoist uten dårlig samvittighet

Fem av sju i det nye styret, fra venstre er Tove, Johan Arnfinn, Anniken, Sissel og Rolf.

Presentasjon av nytt styre Norsk Dystoniforening

Likeperson og årsmøte 2015 NDF

Fysioterapi ved dystoni trinn 1 i Arendal 2015

Medlemsmøte NDF Molde og Omegn lørdag 25. oktober 2014

kl. 13.00 – 15:00 på Molde Fjordstuer

kl. 13.00 – 15:00 på Molde Fjordstuer

Artikkel om dystoni på Wikipedia

Nevrolog Jeanette Koht har skrevet en artikkel på Wikipedia om dystoni. 

Nevrolog Jeanette Koht har skrevet en artikkel på Wikipedia om dystoni. 

Dystoni på Nrk Puls 7. april

Dystonia Europe – 20 års Jubileum og Konferanse i 2013

ACHIVEMENT AND HOPE

ACHIVEMENT AND HOPE

NDF tildelt 450.000 kr av Exstrastiftelsen

Norsk dystoniforening medlem av FFO

Vi trenger mer informasjon om deg til medlemsregisteret vårt

David Marsden prisen

Forskning på Dystoni på Oslo universitetssykehus og Drammen sykehus i samarbeid med Haukeland universitetssykehus

Dystoni er en tilstand som rammer ca 30/100 000 mennesker, dvs at ca 1500 mennesker har denne tilstanden i Norge. Sannsynligvis er dette et for lavt tall da mange går ubehandlet og ikke har riktig diagnose.

Dystoni er en tilstand som rammer ca 30/100 000 mennesker, dvs at ca 1500 mennesker har denne tilstanden i Norge. Sannsynligvis er dette et for lavt tall da mange går ubehandlet og ikke har riktig diagnose.

Sol, glede og mestring i “løp for dystoni”

Dystoni er nevnt i Se & Hør! Et team fra det populære bladet, var til stede med skriveblokk, foto- og videoapparat under Løp for dystoni 21. september 2013.

Dystoni er nevnt i Se & Hør! Et team fra det populære bladet, var til stede med skriveblokk, foto- og videoapparat under Løp for dystoni 21. september 2013.

Praktisk informasjon om “Løp for dystoni”

Dyp hjernestimulering ved alvorlig dystoni

Bli med å «Løp for dystoni» sammen med Christine Koht!

Forskning på arvelege årsaker til dystoni ved Haukeland universitetssjukehus

Over hundre dystonipasientar har gjeve blodprøve til eit dystoniforskningsprosjekt ved nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Prosjektet går ut på å bruke arvestoff (DNA) frå desse blodprøvane til å leite etter arvelege årsaker til dystoni. Årsakene til sjukdomen er ukjend hjå dei fleste pasientane med dystoni.

Over hundre dystonipasientar har gjeve blodprøve til eit dystoniforskningsprosjekt ved nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Prosjektet går ut på å bruke arvestoff (DNA) frå desse blodprøvane til å leite etter arvelege årsaker til dystoni. Årsakene til sjukdomen er ukjend hjå dei fleste pasientane med dystoni.

“Å leve et friskere liv”, et nettkurs med oppstart 16. september 2013

Informasjonsfilmer om dystoni

I forbindelse med Dystonia Europe (DE) sitt 20 års jubileum i september 2013, har DE laget 20 små informasjons filmer om dystoni.

I forbindelse med Dystonia Europe (DE) sitt 20 års jubileum i september 2013, har DE laget 20 små informasjons filmer om dystoni.

Rehabiliterings konferanse og behandlings kongress om dystoni i Hannover.

Jungelhåndboka 2013

Høstmøtet 19-20. oktober 2013

Hjernens År 2014

«Løp for dystoni» i Oslo Maraton 21.9.2013

Prosjekt fysioterapi ved dystoni

Kunnskapen om fysioterapi og treningsmetoder for dystoni er dessverre svært mangelfull.

Kunnskapen om fysioterapi og treningsmetoder for dystoni er dessverre svært mangelfull.

Fremme forskning og kjenneskap til Nevrologi og Nevrologiske sykdommer

Høstmøte 19-20. oktober 2013

Høstens store begivenhet foregår på Rica Nidelven i Trondheim 19-20 oktober

Høstens store begivenhet foregår på Rica Nidelven i Trondheim 19-20 oktober

European Month of the Brain 2013

Dystonia Europe

Statlig informasjon om alternativ behandling

Nifab.no er en statlig nettportal som tilbyr kunnskapsbasert informasjon om alternativ behandling

Fakta om alternative behandlingsmetoder og produkter finner du på nifab.no

D-Days i Paris 10 og 11 oktober 2014.

Stem frem september for å spre informasjon om dystoni

Kollektivt hopp for dystoni!

38 fysioterapeuter er sertifisert innen behandling av dystoni

Medlemsbladet Dystoni Nytt nr. 2 – 2014

Medlemsbladet på hele 40 sider er utsendt til alle medlemmer og samarbeidspartnere. De som har valgt å få bladet på e-post i PDF format har allerede mottatt bladet.

Medlemsbladet på hele 40 sider er utsendt til alle medlemmer og samarbeidspartnere. De som har valgt å få bladet på e-post i PDF format har allerede mottatt bladet.

Godt nyttår!

Kontingent for 2015

Nå er det tid for å betale kontingent for 2015

Nå er det tid for å betale kontingent for 2015

Likepersonsmøte NDF Molde og omegn lokallag

25 oktober kl. 13:00 på Molde Fjordstuer

25 oktober kl. 13:00 på Molde Fjordstuer

Dystoni-Nytt nr. 1 2013

Medlemsbladet er trykt og utsendt og skal ligge i postkassa i løpet av uka. 

Medlemsbladet er trykt og utsendt og skal ligge i postkassa i løpet av uka. 

Presentasjon av nytt styre 2013

Norsk Dystoniforening avholdt årsmøte 10. mars og her er en presentasjon av det nye styret som ble innvalgt på årsmøtet 2013.

Norsk Dystoniforening avholdt årsmøte 10. mars og her er en presentasjon av det nye styret som ble innvalgt på årsmøtet 2013.