GRASROTANDELEN!
Nå finner dere både NDF Oslo og Akershus – NDF Bergen og omegn, NDF Nordvest og  NDF Rogaland og omegn sine lokallag.   Velg ditt lokallag da vel!   Alle pengene som kommer inn kommer alle medlemmene til gode.   https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen   Finn din mottaker: skriv NDF så kommer lokallagene opp.   Lykke til!
18 april 2020 Årsmøte Quality Hotel Olavsgaard – sett av dato
Nærmere informasjon og påmelding kommer i neste Dystoninytt!  
Kontakttelefon 928 07 822
Norsk Dystoniforening sin kontakttelefon 928 07 822 er et godt tilbud til dere som har fått diagnosen eller har spørsmål. Vår beste Rolf Villanger tar i mot samtaler i åpningstiden: mandag – onsdag – fredag fra kl. 16.00 til 18.00 Har du spørsmål ring gjerne!      
Medlemskontingent!
Innbetaler du til konto 2050 01 43348 før vi sender ut giro sparer vi portoutgifter og masse ekstra arbeid.   Medlemskontingent er: Familiemedlemskap kr. 300,- Enkeltmedlemskap kr. 250,- Vipps 23971 Kto.nr. 2050 01 43348     Norsk Dystoniforening setter stor pris på å ha deg som medlem. Det er fortsatt mange uløste oppgaver, jo flere som står sammen, […]
AKTIVITETS-KALENDER 2020
2020 1.februar Styremøte Scandic Flesland, Bergen 17. april – Styremøte 18. april – Årsmøte og likepersonmøte, Quality hotell Olavsgaard Juni – Dystoni nytt 1.juni Lotteri og stiftelses tilsynet, informasjon om regnskapsrapportering for 2019 1.september Søke om MVA refusjon 16. oktober styremøte Lillehammer 17.oktober Høstmøte, Scandic Victoria Lillehammer Desember, Dystoni nytt 2019 5. februar Møte NDF […]
Dystonia Europe
Anbefaler alle å sjekke Dystonia Europe sin nettside med jevne mellomrom. Klikk gjerne på nyhetsbrev og få direkte inn på mailen deres. Det skjer dessverre ikke så mye i Norge vedr Dystoni, men ute i Europa er det aktiviteter og konferanser. Klikk på lenken og sjekk! (klikk på oversett da endres teksten til norsk)   […]
18 strategier for å leve med dystoni.
18 Strategier for å leve godt med dystoni. Skaffe relevant informasjon om dystoni og behandling. Bli en aktiv deltaker i å mestre/håndtere din dystoni. Forsterke følelsen av kontroll, men vit hva du skal kontrollere. Oppretthold selvaktelsen, og utvikle din identitetsfølelse. Utvikle et positivt syn på tingene, og leve i håpet. Søk behandling for depresjon og […]
Vipps! Det er enkelt og greit
My dystonia Appen, et godt hjelpemiddel
My Dystonia Appen er et godt hjelpemiddel for deg og din behandlende lege for å huske fra siste behandling til neste. Vi tror vi husker, men vi gjør ikke det. Godt tips er at du skriver inn de dårlige dagene dine.